دوره تحول ۹۷

این دوره در سال ۹۷ با همکاری خانم نارین کاشانی در موسسه بامداد برگزار شد.
در این دوره همانند دوره های دیگر تاکید بر محورهای تحول و اساس تحول بود که اساس همان خلق انگاره های جدید است.

عضویت در خبرنامه