همایش خانه مدیران بانک ملت

سخنرانی دکتر ایمانی راد در همایش خانه مدیران بانک ملت در آذر ماه سال ۹۸

در این سمینار آخرین تحولات اقتصاد ایران و جهان مورد بحث قرار گرفت و برای رویارویی با شرایط پیش رو پیشنهادات استراتژیک داده شد. در این سمینار مدیران بانک ملت ایران حضور داشتند.

عضویت در خبرنامه